Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw inkomen kunt betalen. Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. U heeft de Nederlandse nationaliteit of bent gelijk gesteld
  2. U bent woonachtig in Nederland
  3. U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand.
  4. U heeft onvoldoende inkomen of vermogen om zelf de noodzakelijke kosten te betalen.

U kunt uitgesloten zijn van het recht op bijstand wanneer u gedetineerd bent, u jonger bent dan 18 jaar, u bijzondere bijstand nodig heeft om een schuld af te lossen of wanneer u langer dan is toegestaan in het buitenland verblijft.

Aanvraag bijzondere bijstand

Nadat u een bijstandsaanvraag heeft gedaan, zal de gemeente onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet. Heeft u een of uw partner vermogen of een inkomen boven de bijstandsniveau? Dan kan de gemeente beslissen dat u zelf aan de kosten moet meebetalen waarvoor u bijzondere bijstand verzoekt.

Beoordeling aanvraag bijzondere bijstand

U ontvangt na de beoordeling van uw aanvraag bijzondere bijstand een beschikking over uw recht op bijzondere bijstand. De gemeente beantwoord de volgende vier vragen bij de beoordeling van uw aanvraag:

  1. Heeft u daadwerkelijk kosten?
  2. Heeft u de kosten gemaakt door bijzondere individuele omstandigheden?
  3. Zijn de kosten (in uw individuele geval) noodzakelijk?
  4. Is het niet mogelijk voor u de kosten uit uw eigen inkomen of vermogen te betalen?

U kunt deze vier vragen zelf beantwoorden voordat u bijzondere bijstand aanvraagt. Het is mogelijk dat u bijstand ontvangt in natura. Dat wilt zeggen dat u geen bijzondere bijstand in geld, maar in de vorm van goederen of diensten ontvangt.

Heeft u problemen met de aanvraag bijzondere bijstand en komt u er met de gemeente  niet uit? Heeft u een beslissing ontvangen van de gemeente waartegen u in bezwaar of beroep wilt? Neem contact op met uw bijstandsadvocaat op 020 4703558.