Bezwaar- en beroepsprocedure

Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of het UWV? Wilt u tegen een besluit in bezwaar? Wilt u hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift? Bel dan uw bijstandsadvocaat 020 – 470 35 58

Bezwaar maken tegen de gemeente

Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van Gemeente Amsterdam, moet u rekening houden met een aantal zaken. Het volgende is van belang bij het maken van bezwaar:

  • Het besluit moet aan u gericht zijn. Als het besluit niet aan u gericht is, moet u belanghebbende zijn in het besluit. Belanghebbende betekent simpelweg dat u belang moet hebben bij de zaak waar het om gaat in het besluit van de gemeente. Heeft u geen belang heeft in het genomen besluit, dan bent u geen belanghebbende.
  • U moet het niet eens zijn met het besluit van de gemeente, of u vindt dat de gemeente onterecht géén besluit heeft genomen, of
  • De gemeente heeft naar uw mening een besluit te laat genomen. Houdt u hierbij rekening met een besluit termijn van 6 weken en eventuele verlengingen waarvan de gemeente gebruik kan maken.

Bezwaarschrift

U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken tegen een besluit van Gemeente Amsterdam. Het bezwaarschrift kan enkel per post worden verzonden en niet digitaal. Het bezwaarschrift dient u te richten naar de afdeling van de gemeente die de beslissing heeft genomen.

Na het indienen van u bezwaarschrift zal de gemeente u kunnen uitnodigen voor een hoorzitting bij de gemeente. Tijdens deze hoorzitting heeft u de kans om uw standpunten nader toe te lichten. Van de hoorzitting wordt er een verslag of geluidsopname gemaakt.

Heeft u bericht van de gemeente gehad om op een hoorzitting te verschijnen? Neem dan contact op met uw bijstandsadvocaat 020 470 35 58.