Hulp bij verkrijging van sociale zekerheid

De Participatiewet vervangt sinds 1 juli 2015 de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Dit bracht veranderingen mee voor bijstandsgerechtigden.

Heeft u problemen met het verkrijgen of behouden van een uitkering? Heeft de gemeente u een boete opgelegd? Dan is het verstandig om contact op te nemen met uw bijstandsadvocaat.

mr. Eric Koolen(links boven) mr. Gerrit Mulder(rechts boven) mr. Marion Haring(links onder) mr. Wout Albers(rechts onder)

De advocaten van Boogert & Haring bieden, door jarenlange ervaring, deskundig rechtsbijstand aan een ieder die dit nodig heeft. Heeft u een laag inkomen? Vrees niet! Bijstandsgerechtigden komen altijd in aanmerking voor een toevoeging. De advocaten (met de klok mee) mr. R.A.M. Koolen, mr. G.J. Mulder, mr. W. Albers en mr. G.M. Haring helpen u graag met uw bijstandsaanvraag.