De inhoud van een bezwaarschrift

Volgens de Algemene wet bestuursrecht hoort een bezwaarschrift tenminste de volgende onderdelen te bevatten:

  1. Uw naw-gegevens
  2. De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  3. Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt en/of vermelding van het dossiernummer die vermeld is op het besluit waartegen u bezwaar maakt
  4. De reden(en) voor uw bezwaar
  5. Uw handtekening

De gemeente zal uw bezwaarschrift niet in behandeling nemen wanneer deze bovenstaande punten niet bevat. U krijgt van de gemeente bericht wanneer uw bezwaarschrift niet compleet is. Bezwaar maken namens een ander persoon? Dan moet u een machtiging van deze persoon hebben en in het bezwaarschrift vermelden dat u namens een ander persoon bezwaar maakt. Als een advocaat uw bezwaarschrift schrijft, heeft hij geen machtiging nodig.

Heeft u hulp nodig voor het schrijven van een bezwaarschrift? Neem dan contact op met uw bijstandsadvocaat 020 470 35 58.