Voorlopige voorziening

Stel dat de gemeente gemeente een besluit neemt dat (negatieve) gevolgen voor u heeft. U gaat tegen het besluit in bezwaar. Dit betekent dat de beslissing waartegen u in bezwaar bent gegaan geldig blijft totdat de gemeente een beslissing op uw bezwaar heeft genomen. Wat kunt u hier tegen doen?

U kunt met hulp van uw bijstandsadvocaat van Boogert & Haring een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter (ex. artikel 8:81 Awb). Door een voorlopige voorziening aan te vragen, kunt u het besluit van de gemeente opschorten. Dat wilt zeggen dat de rechter de uitvoering van de gemeentelijke beslissing uitstelt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de gemeente uw bijstandsuitkering blijft betalen terwijl zij eerder besloten hebben uw uitkering te stoppen.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen voor een beslissing waartegen u bezwaar heeft gemaakt? Of heeft u dringende redenen waardoor u een besluit van de gemeente niet kan afwachten? Neem dan contact op met uw bijstandsadvocaat 020 470 35 58.

Kosten voorlopige voorziening

Aan de voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van het soort zaak dat u heeft:

  • uitkering, huurtoeslag, huursubsidie, belastingaangifte (privé) kost u € 45,- griffierecht
  • andere bestuursrechtelijke zaken voor natuurlijke personen (privé): € 165,-
  • andere bestuursrechtelijke zaken voor rechtspersonen: € 328,-.

De genoemde bedragen kunnen jaarlijks verschillen. Houd hiervoor de webpagina van de Rechtspraak in de gaten. Heeft u nog vragen over de kosten en procedure van de voorlopige voorziening? Bel dan uw bijstandsadvocaat 020 470 35 58.