Wet taaleis

Beheersing van de Nederlandse taal

In artikel 18b van de Participatiewet is opgenomen dat een ieder die een bijstandsuitkering ontvangt, verplicht is de Nederlandse taal in voldoende mate moet beheersen. De taaleis geld voor u vanaf 1 juli 2016 als u voor 1 januari 2016 bijstand kreeg.

De taaleis vereist beheersing van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F ex. artikel 2, eerste lid van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Deze globale beschrijving voor taal houdt, kort gezegd, in dat u eenvoudige gesprekken kunt voeren (luistervaardigheid en gespreksvaardigheid/spreekvaardigheid), eenvoudige teksten over herkenbare onderwerpen vloeiend kunt lezen (leesvaardigheid), korte, eenvoudige teksten kunt schrijven over alledaagse onderwerpen en de regels voor werkwoordspelling beheerst (schrijfvaardigheid).

Bewijs van beheersing Nederlandse taal

Als u bijstand wilt, moet u aantonen dat u de Nederlandste taal voldoende beheerst. Dit kan door het behalen van een inburgeringsexamen, 8 jaar Nederlandstalig onderwijs gevolgd te hebben of een ander document waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst. Als u niet op genoemde manieren kunt aantonen dat u de Nederlandse taal beheerst, bent u verplicht een taaltoets te maken.

Gevolgen van onvoldoende beheersing Nederlandse taal

Ontvangt u al bijstand en beheerst u onvoldoende de Nederlandse taal? Doet u geen moeite om de Nederlandse taal beter te beheersen? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. In de eerste 6 maanden met 20% en de volgende 6 maanden met 40%. Na 1 jaar mag de gemeente uw bijstandsuitkering met 100% verlagen.

Heeft de gemeente uw bijstand verlaagd omdat u niet voldoet aan de taaleis? Wilt u hiertegen in bezwaar? Neem contact op met uw bijstandsadvocaat 020 470 35 58.

De advocaten van Boogert & Haring kunnen u helpen met uw bijstandsaanvraag en met uitleg van de genoemde begrippen. Neem contact op met uw bijstandsadvocaat op 020 470 35 58. Voor meer informatie over bijstand kunt u ook terecht op de webpagina van de rijksoverheid terecht.