Algemene Bijstand

Kunt u maandelijks uw vaste lasten niet betalen? Heeft u geen baan en kunt u geen werk vinden? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. De bijstand is er voor mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Wanneer heeft u recht op bijstand?

U heeft recht op bijstand als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. U woont rechtmatig in Nederland. Ook een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft kan ex. artikel 11 Participatiewet in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.
 2. U bent 18 jaar of ouder.
 3. U heeft onvoldoende inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. In geval u samen woont met uw echtgenoot of een gezamenlijke huishouding met iemand voert, telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
 4. U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
 5. U zit niet in een huis van bewaring of in de gevangenis.
 6. U bent actief op zoek naar een baan met of zonder hulp van de gemeente.

Heeft u problemen met de aanvraag en komt u er met de gemeente niet uit? Neem contact op met uw bijstandsadvocaat op 0204703558.

Broodnood

Als u in acute nood zit voor wat betreft het betalen van de huur of kopen van eten, kunt u een broodnoodvoorziening aanvragen. Dat betekent dat er een voorschot moet worden verstrekt binnen vier weken na de eerste aanmelding bij de gemeente. Komt u er met de gemeente niet uit, neem dan contact op met uw bijstandsadvocaat op 020 4703558.

Vermogenstoets en vermogensgrens bijstand 2016

De gemeente bekijkt of u niet te veel vermogen bezit om te bepalen of u recht heeft op bijstand. Heeft u meer vermogen dan is toegestaan? Dan komt u niet in aanmerking voor bijstand en kunt u in uw eigen levensonderhoud voorzien. Wanneer u uw vermogen heeft opgemaakt of onder de vermogensgrens komt te zitten heeft u weer recht op bijstand.

Maximaal inkomen voor recht op bijstand 2016

Het onderstaande inkomen is gebaseerd op

 • Alleenstaande en alleenstaande ouder: €924,06
 • Gezin met 1 kostendeler: €1.144,08
 • Gezin: €1.320,09

Heeft u een bijstandsuitkering? De vermogensgrens is het geldbedrag dat u maximaal mag bezitten om uw recht voor bijstand te behouden. Dit bedrag is afhankelijk van uw leefsituatie.

 • Heeft u een gezamenlijke huishouding? > maximaal € 11.840
 • Bent u alleenstaande ouder? > maximaal € 11.840
 • Bent u alleenstaande? > maximaal €5.920

Heeft u problemen met de aanvraag en komt u er met de gemeente niet uit? Heeft u een besluit ontvangen en wilt u in bezwaar of beroep? Neem contact op met uw bijstandsadvocaat op 0204703558.