Rechten van bijstandsgerechtigden

Ontvangt u een bijstandsuitkering van Gemeente Amsterdam? Dan heeft u recht op het volgende:

  • Medewerkers gaan beleefd en respectvol met u om.
  • U krijgt de juiste en volledige informatie.
  • De gemeente moet uw uitkering tijdig betalen zolang u recht heeft hierop.
  • U mag uw dossier inzien bij de gemeente.
  • U mag een derde meenemen om u te ondersteunen of te vertegenwoordigen tijdens een bezoek aan de gemeente.
  • U heeft het recht bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. U heeft het recht om in beroep te gaan tegen een beslissing op bezwaar van de gemeente.
  • U heeft recht op een voorschot wanneer de gemeente niet na vier weken nog geen beslissing heeft genomen over uw uitkering mits u alle relevante informatie heeft ingeleverd bij de gemeente.
  • U heeft recht op een inkomensconsulent. De inkomensconsulent bepaalt de hoogte van uw uitkering en kijkt of u in aanmerking komt voor andere uitkeringen/regelingen.
  • U heeft recht op een klantmanager die u helpt met het vinden van een baan.

Het kan voorkomen dat een andere gemeente afwijken bijstandsrechten hanteert. Raadpleeg hiervoor de beleidsregels van uw gemeente.

Heeft de gemeente één of meer van uw rechten geschonden? Wilt u hiertegen in bezwaar? Neem dan contact op met uw bijstandsadvocaat 020 470 35 58.